Wednesday, 22. May 2024

АСОЦИАЦИЯ ФИМБ БЪЛГАРИЯ Национална асоциация за пренатално възпитание
top_logo_ok.png
Bulgarian (Български)French (Fr)English (United Kingdom)
Връзки

Полезни връзки:

Държавна агенция за закрила на детето
www.stopech.sacp.government.bg

Агенция за социално подпомагане
www.asp.government.bg

Министерство на труда и социалната политика

www.mlsp.government.bg

Министерство на образованието и науката
www.minedu.government.bg

Международна организация на асоциациите за пренатално възпитание (ОМАЕР)
www.omaep.com

Международна организация по пренатална и перинатална психология и медицина (ISPPM)

www.isppm.de

Международно движение на майките (МММ)
www.mouvement-mondial-des-meres.org

Международната асоциация на жените (FIMB)
www.annuaire-au-feminin.net/assoFIMB.html