Thursday, 13. June 2024

АСОЦИАЦИЯ ФИМБ БЪЛГАРИЯ Национална асоциация за пренатално възпитание
top_logo_ok.png
Bulgarian (Български)French (Fr)English (United Kingdom)

Новини

Приемането ни в Румъния за член на OMAEP - международната асоциация за пренатално възпитание...

прочети...

Powered by Kubik-Rubik.de
За нас

Сдружение “Асоциация ФИМБ България” е неправителствена организация, създадена през 2005г.

Асоциацията осъществява дейност в обществена полза. Вписана е в Регистъра на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието. Асоциацията има лиценз за предоставяне на социални услуги за деца от Агенция за закрила на детето и е вписана в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.

“Асоциация ФИМБ България” е непартийна, аполитична и нерелигиозна организация. Асоциацията има за цел да разпространява всички информации свързани с пренаталния живот, които позволяват на бъдещите родители да осигурят хармонично психо-физическо развитите на бъдещото дете.

Основни приоритети на “Асоциация ФИМБ България” са подготовка на родителите в осъзнаването и отговорността им за бъдещото родителство, общуването с детето през ембрионалния период, работата с деца в периода на ранното детство и проблемите на децата в следствие на бременността и раждането.

Екипът на Асоциацията е съставен от специалисти в областта на психологията, педагогиката, социалната дейност, правото и медицината, обединил усилията си в полза на бъдещите и настоящи родители и техните деца.