Thursday, 13. June 2024

АСОЦИАЦИЯ ФИМБ БЪЛГАРИЯ Национална асоциация за пренатално възпитание
top_logo_ok.png
Bulgarian (Български)French (Fr)English (United Kingdom)
Проекти

книга - Всичко за пренаталното възпитаниеПроект: „Книга”
Продължителност: януари – ноември 2006
Място на изпълнение: София / България
Източник на финансиране: дарение / спонсорство

Цели:
Придобиване на авторски права за територията на Република България, превеждане, издаване и разпространение на книгата на френската авторка Мари-Андре Бертен „Всичко за пренаталното възпитание”.

Резултати:

 • През месец ноември 2006г. за първи път в България на български език излезе книга посветена на темата „Пренаталното възпитание”.
 • До българският читател достига информация за световните достижения на медицината, психологията и педагогиката.
 • Да се помогне на бъдещите родители да осъзнаят важността на родителството и положителното отношение към нероденото дете.Проект: „Пренаталното възпитание (вътреутробно възпитание) на детето - основа на бъдещото съзнателно родителство". Продължителност: ноември – декември 2007. Място на изпълнение: София / България.
Източник на финансиране: собствени средства / Фонд “Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика

снимка проект

Цели:

 • Повишаване на качеството на живот на децата и преодоляване на негативните последици за развитието им, чрез повишаване на информираността на родителите и специалистите за значението на пренаталното развитие на детето.
 • Подпомагане на специалистите в сферата на закрила на детето при консултиране на бъдещи родители.
 • Интегриране в практиката на нов модел на работа, основан на зачитане на достойнството на човешкото същество още преди раждането му.


Резултати:

 • Повишаване на професионалната компетентност на специалистите относно важността от пренаталното развитие на детето за емоционалното и психологическото му развитие по-късно.
 • Споделяне на международния опит в сферата на пренаталното възпитание и въвеждане на нова методология на работа при семейното консултиране на бъдещи родители, основана на уважение и зачитане на достойнството на бременната жена, на бащата и на детето.
 • Информираност на бъдещите родители и промяна в нагласите по отношение общуването с детето преди и след раждането.
 • Ангажиране на заинтересованите институции от сферите на здравеопазването, социалните дейности и образованието по отношение на пренаталното възпитание.
 • Организиране и провеждане на:
 • ПЪРВИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ПРЕНАТАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ в БЪЛГАРИЯ на тема: „Една надежда за детето, семейството и обществото”.