Thursday, 25. July 2024

АСОЦИАЦИЯ ФИМБ БЪЛГАРИЯ Национална асоциация за пренатално възпитание
top_logo_ok.png
Bulgarian (Български)French (Fr)English (United Kingdom)
Партньори

“Асоциация ФИМБ България” е партньор на:

  • Държавната агенция за закрила на детето
  • Агенция за социално подпомагане

  • Министерство на труда и социалната политика

  • Министерство на образованието и науката

“Асоциация ФИМБ България” е член на:

  • Международната организация на асоциациите за пренатално възпитание (ОМАЕР)

  • Международното движение на майките (МММ)

  • Международната асоциация на жените (FIMB).